Hint: Use 'j' and 'k' keys
to move up and down

Fabulous BIGBANG

Tagged with:  #t.o.p  #top  #tabi  #bigbang  #big bang
GD and Taeyang for Harper’s Bazaar

GD and Taeyang for Harper’s Bazaar

Tagged with:  #seungri  #big bang  #bigbang  #korean  #panda

tapachka:

Winner - The Heirs 

Tagged with:  #T.O.P  #top  #tabi  #bigbang  #big bang  #red eyes
Tagged with:  #T.O.P  #top  #big bang  #bigbang  #tabi

winner for Barfout 

Tagged with:  #T.O.P  #top  #tabi  #big bang  #bigbang
GD for calendar “BIGBANG 2014 SEASON’S GREETINGS”

GD for calendar “BIGBANG 2014 SEASON’S GREETINGS”